طراحی گالری خفن با المنتور

11 خرداد 1403

تو این آموزش میخوایم یه گالری جذاب با المنتور بسازیم که با حرکت ماوس خیلی حرفه ای هاور میشن و اگه روی هر کدوم کلیک کنیم تصویر بزرگتر میشه و اطلاعات بیشتر نمایش داده میشه 🙂 اگه میخوای دقیقا مثل این آموزش انجامش بدی میتونی از کدها و فایلهایی که پایین ویدئو برات گذاشتم استفاده کنی

برای دانلود تصاویر استفاده شده در این ویدئو، روی دکمه زیر کلیک کنید:

کدهای استفاده شده در ویدئو:

<style>
.mdw-card-effect-section{
  --big-width: 500px;
  --big-height: 650px;
  --rotation-diff: 5deg;
  --translate-diff: 120px;
  --transition: 0.3;
  --init-transition: 1.5;
  --big-transition: 0.5;
  --actual-height: var(--big-height);
}
.mdw-card-effect-section .mdw-card-effect{
  top: calc(-1px*var(--extra-height,0));
}
.mdw-card-effect-section .mdw-card-effect:before{
  position: fixed;
  height: 100vh;
  width: 100vw;
  inset: 0;
  z-index: 1;
  backdrop-filter: blur(20px);
  transition: all calc(1s*var(--big-transition)) ease-in-out;
}
.mdw-card-effect-section:not(.active) .mdw-card-effect:before{
  pointer-events: none;
}
.mdw-card-effect-section:not(.popup) .mdw-card-effect:before{
  opacity: 0;
}
.mdw-card-effect-section:not(.init) .mdw-card-effect > .e-con,
.mdw-card-effect-section:not(.init) .mdw-card-effect > .e-container{
  opacity: 0;
  filter: blur(20px) saturate(0%);
  pointer-events: none;
}
.mdw-card-effect-section .mdw-card-effect > .e-con,
.mdw-card-effect-section .mdw-card-effect > .e-container{
  transform-origin: 50% 100%;
  cursor: pointer;
  will-change: opacity, filter;
}
body.elementor-editor-active .mdw-card-effect-section .mdw-card-effect > .e-con,
body.elementor-editor-active .mdw-card-effect-section .mdw-card-effect > .e-container,
body.elementor-editor-preview .mdw-card-effect-section .mdw-card-effect > .e-con,
body.elementor-editor-preview .mdw-card-effect-section .mdw-card-effect > .e-container{
  opacity: 1;
  filter: none;
  pointer-events: initial;
}
.mdw-card-effect-section:not(.init) .mdw-card-effect .e-con .e-con,
.mdw-card-effect-section:not(.init) .mdw-card-effect .e-container .e-container{
  box-shadow: none;
}
.mdw-card-effect-section .mdw-card-effect .e-con .e-con,
.mdw-card-effect-section .mdw-card-effect .e-container .e-container{
  will-change: box-shadow;
  height: var(--min-height, 320px);
  overflow: hidden;
  transition: all calc(1s*var(--transition)) ease-in-out;
}
.mdw-card-effect-section .mdw-card-effect .e-con .e-con:before,
.mdw-card-effect-section .mdw-card-effect .e-container .e-container:before{
  transform: all calc(1s*var(--big-transition)) ease-in-out;
}
.mdw-card-effect-section .mdw-card-effect .e-con.fixed,
.mdw-card-effect-section .mdw-card-effect .e-container.fixed{
  position: fixed;
  top: calc(1px*var(--card-y,0));
  left: calc(1px*var(--card-x,0));
  z-index: 10;
  transition: all calc(1s*var(--big-transition)) ease-in-out;
}
.mdw-card-effect-section .mdw-card-effect .e-con.fixed .e-con,
.mdw-card-effect-section .mdw-card-effect .e-container.fixed .e-container{
  transition: all calc(1s*var(--big-transition)) ease-in-out;
}
.mdw-card-effect-section .mdw-card-effect .e-con.big .e-con,
.mdw-card-effect-section .mdw-card-effect .e-container.big .e-container{
  height: var(--actual-height);
  width: var(--big-width);
}
.mdw-card-effect-section .mdw-card-effect .e-con .elementor-widget,
.mdw-card-effect-section .mdw-card-effect .e-container .elementor-widget{
  overflow: hidden;
}
.mdw-card-effect-section .mdw-card-effect .e-con.big .elementor-widget > *,
.mdw-card-effect-section .mdw-card-effect .e-container.big .elementor-widget > *{
  transform: translateY(0%);
  transition: all 0.5s ease-in-out calc(1s*var(--big-transition));
}
.mdw-card-effect-section .mdw-card-effect-heading{
  margin-bottom: calc(1px*var(--extra-height,0)) !important;
}
.mdw-card-effect-section .mdw-card-effect-heading .elementor-widget-container{
  overflow: hidden;
}
.mdw-card-effect-section:not(.init) .mdw-card-effect-heading .elementor-heading-title{
  opacity: 0;
  pointer-events: none;
  transform: translateY(100%);
}
.mdw-card-effect-section .mdw-card-effect-heading .elementor-heading-title{
  transform: translateY(0%);
  transition: all 0.7s ease-in-out calc(1s*var(--init-transition) - 0.8s);
}
body.elementor-editor-active .mdw-card-effect-section .mdw-card-effect-heading .elementor-heading-title,
body.elementor-editor-preview .mdw-card-effect-section .mdw-card-effect-heading .elementor-heading-title{
  opacity: 1;
  pointer-events: initial;
  transform: translateY(0%);
}
.mdw-card-effect-section:not(.popup) .mdw-card-effect-close{
  opacity: 0;
  pointer-events: none;
  transition: all 0.5s ease-in-out;
}
.mdw-card-effect-section .mdw-card-effect-close{
  cursor: pointer;
  transition: all 0.5s ease-in-out calc(1s*var(--big-transition));
}
.mdw-card-effect-section .mdw-card-effect-close .elementor-icon{
  display: block;
}
.mdw-card-effect-section .mdw-card-effect-close i:before,
.mdw-card-effect-section .mdw-card-effect-close i:after{
  content: "";
  position: absolute;
  top: 50%;
  left: 50%;
  width: 0.6em;
  height: 0.03em;
  background: currentColor;
  transform: translate(-50%,-50%) rotate(45deg);
}
.mdw-card-effect-section .mdw-card-effect-close i:after{
  transform: translate(-50%,-50%) rotate(-45deg);
}
.mdw-card-effect-section .mdw-card-effect-info{
  transition: all 0.1s linear;
  pointer-events: none;
}
.mdw-card-effect-section .mdw-card-effect-info:not(.showing){
  opacity: 0;
}
.mdw-card-effect-section .mdw-card-effect-info .elementor-button{
  width: 100%;
  height: var(--container-widget-width, 90px);
  display: flex;
  align-items: center;
}
.mdw-card-effect-section .mdw-card-effect-info .elementor-button-text{
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: center;
}

@media (max-width: 1024px){
.mdw-card-effect-section{
  --big-width: 380px;
  --big-height: 500px;
  --rotation-diff: 15deg;
  --translate-diff: 5px;
}
}

@media (min-width: 768px){
body.fixed{
  overflow: hidden;
}
.mdw-card-effect-section .mdw-card-effect:before{
  content: "";
}
.mdw-card-effect-section.init .mdw-card-effect > .e-con,
.mdw-card-effect-section.init .mdw-card-effect > .e-container{
  transform: rotate(calc(var(--index) * var(--rotation-diff))) translate(calc(var(--translate-diff)*var(--index)), 0);
  animation: init107 calc(1s*var(--init-transition)) ease-in-out;
}
@keyframes init107{
0%{ transform: none; opacity: 0; filter: blur(20px) saturate(0%);}
100%{ transform: rotate(calc(var(--index)* var(--rotation-diff))) translate(calc(var(--translate-diff)* var(--index)), 0); }
}
@-webkit-keyframes init107 {
0%{ transform: none; opacity: 0; filter: blur(20px) saturate(0%);}
100%{ transform: rotate(calc(var(--index)* var(--rotation-diff))) translate(calc(var(--translate-diff)* var(--index)), 0); }
}
@-moz-keyframes init107 {
0%{ transform: none; opacity: 0; filter: blur(20px) saturate(0%);}
100%{ transform: rotate(calc(var(--index)* var(--rotation-diff))) translate(calc(var(--translate-diff)* var(--index)), 0); }
}
@-o-keyframes init107 {
0%{ transform: none; opacity: 0; filter: blur(20px) saturate(0%);}
100%{ transform: rotate(calc(var(--index)* var(--rotation-diff))) translate(calc(var(--translate-diff)* var(--index)), 0); }
}
@keyframes init107 {
0%{ transform: none; opacity: 0; filter: blur(20px) saturate(0%);}
100%{ transform: rotate(calc(var(--index)* var(--rotation-diff))) translate(calc(var(--translate-diff)* var(--index)), 0); }
}
.mdw-card-effect-section .mdw-card-effect .e-con.fixed.big,
.mdw-card-effect-section .mdw-card-effect .e-container.fixed.big{
  top: 50%;
  left: 50%;
  transform: translate(0%, -50%);
}
.mdw-card-effect-section .mdw-card-effect .e-con.hover .e-con,
.mdw-card-effect-section .mdw-card-effect .e-container.hover .e-container{
  transform: translateY(-60px);
}
.mdw-card-effect-section .mdw-card-effect .e-con.defocus .e-con,
.mdw-card-effect-section .mdw-card-effect .e-container.defocus .e-container{
  filter: saturate(0%);
}
.mdw-card-effect-section .mdw-card-effect .e-con:not(.big) .e-con:before,
.mdw-card-effect-section .mdw-card-effect .e-container:not(.big) .e-container:before{
  opacity: 0;
}
.mdw-card-effect-section .mdw-card-effect .e-con.big .e-con,
.mdw-card-effect-section .mdw-card-effect .e-container.big .e-container{
  transform: translate(calc((var(--width, 240px) - var(--big-width))/2), calc((var(--min-height, 320px) - var(--actual-height))/2 - calc(1px*var(--y,0))));
}
.mdw-card-effect-section .mdw-card-effect .e-con .elementor-widget,
.mdw-card-effect-section .mdw-card-effect .e-container .elementor-widget{
  width: calc(var(--big-width) - 20px*2);
  max-width: unset;
}
.mdw-card-effect-section .mdw-card-effect >.e-con:not(.big) .elementor-widget > *,
.mdw-card-effect-section .mdw-card-effect > .e-container:not(.big) .elementor-widget > *{
  opacity: 0;
  pointer-events: none;
  transform: translateY(100%);
  transition: all 0.5s ease-in-out;
}
}

@media (max-width: 767px){
.mdw-card-effect-section{
  --big-width: 240px;
  --big-height: 320px;
}
.mdw-card-effect-section .mdw-card-effect > .e-con,
.mdw-card-effect-section .mdw-card-effect > .e-container{
  position: static !important;
  transition: filter calc(1s*var(--init-transition)) ease-in-out,
        opacity calc(1s*var(--init-transition)) ease-in-out;
}
.mdw-card-effect-section .mdw-card-effect .e-con .e-con,
.mdw-card-effect-section .mdw-card-effect .e-container .e-container{
  box-shadow: none;
}
}  
</style>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-2.2.4.min.js"></script>
<script>
if(!MDWNonce107){
var MDWNonce107 = true
$(document).ready(function(){

var wrapper = [],
  containers = [],
  info = [],
  initLock = [],
  clickLock = []

function getCSS(el, property, defaultValue = 0){
  var val = getComputedStyle(el.get(0)).getPropertyValue(property)
  return val ? val.trim() : defaultValue;
}

function initialAnimation(el, i, initTransition){
  var offset = 200,
    initialTime = new Date(),
    currentTime, interval, timeDiff, bottomContainerIndex
    
  if(el.offset().top < $(window).scrollTop() + $(window).height() - offset) {
    el.addClass('init')
    if( !containers[i].length ) return
    if(initLock[i]) return
    initLock[i] = true
    interval = setInterval(function(){
      currentTime = new Date()
      timeDiff = currentTime - initialTime
      bottomContainerIndex = containers[i].eq(0).hasClass('fixed') ? containers[i].length - 1 : 0
      extraHeight = containers[i].length == 1 ? 0 : containers[i].eq(bottomContainerIndex).get(0).getBoundingClientRect().bottom - wrapper[i].get(0).getBoundingClientRect().top - parseFloat(getCSS(wrapper[i], 'padding-top')) - containers[i].height()
      el.get(0).style.setProperty('--extra-height', extraHeight)
      wrapper[i].get(0).style.setProperty('--card-y', wrapper[i].offset().top + parseFloat(getCSS(wrapper[i], 'padding-top')) - $(window).scrollTop())
      wrapper[i].get(0).style.setProperty('--card-x', ($(window).width() - containers[i].width())/2)
      if(timeDiff > 3*initTransition){
        initLock[i] = false
        clearInterval(interval)
      }
    }, 10)
  }
}

$(window).on('load scroll resize', function(e){
$('.mdw-card-effect-section').each(function(i){
  var $this = $(this),
    initTransition = parseFloat(getCSS($this, '--init-transition', 1.5))*1000,
    bigHeight = parseFloat(getCSS($this, '--big-height', '650px')),
    actualHeight = bigHeight,
    maxHeight = 0.8,
    maxItems, startPoint, increase
    
  initialAnimation($this, i, initTransition)
  
  if($(window).width() > 1450){
    maxItems = 9  
  }else if($(window).width() > 1320){
    maxItems = 8
  }else if($(window).width() > 1180){
    maxItems = 7
  }else if($(window).width() > 1024){
    maxItems = 6
  }else{
    maxItems = 6
  }
  startPoint = containers[i].length > maxItems ? (1 - maxItems)/2 : (1 - containers[i].length)/2
  increase = containers[i].length > maxItems ? (maxItems - 1)/(containers[i].length - 1) : 1
    
  containers[i].each(function(i){
    $(this).get(0).style.setProperty('--index', startPoint+i*increase)
  })
  
  if( bigHeight > $(window).height()*maxHeight ){ actualHeight = $(window).height()*maxHeight }
  $this.get(0).style.setProperty('--actual-height', actualHeight + 'px')
  
  if(e.type !== 'scroll'){
    clickLock[i] = true
    setTimeout(function(){
      clickLock[i] = false
    }, initTransition)
  }
})
})

function hoverIn($this, containers){
  if(!$this.hasClass('fixed')){
    $this.addClass('hover')
    containers.addClass('defocus')
    $this.removeClass('defocus')
  }
}
  
$(window).on('mousemove', function(e){
$('.mdw-card-effect-section').each(function(i){
  
  var $this = $(this),
    x = e.pageX - $this.offset().left,
    y = e.pageY - $this.offset().top,
    cards = $(e.target).closest('.mdw-card-effect > .e-con, .mdw-card-effect > .e-container')

  info[i].css('transform', 'translate(' + x + 'px,' + y + 'px)')
  
  if( !cards.length || cards.hasClass('fixed') ){
    info[i].removeClass('showing')
  }else{
    info[i].addClass('showing')
    hoverIn(cards, containers[i])
  }
})
})

$('.mdw-card-effect-section').each(function(i){
  
  var $this = $(this),
    close = $this.find('.mdw-card-effect-close'),
    bigTransition = parseFloat(getCSS($this, '--big-transition', 0.5))*1000
    
  wrapper[i] = $this.find('.mdw-card-effect')
  containers[i] = wrapper[i].children('.e-con, .e-container')
  info[i] = $this.find('.mdw-card-effect-info')
  initLock[i] = false
  clickLock[i] = false
    
  containers[i].hover(function(){
    hoverIn($(this), containers[i])
  }, function(){
    $(this).removeClass('hover')
    containers[i].removeClass('defocus')
  })
    
  containers[i].on('click', function(){
    var t = $(this)
    if($(window).width() < 768) return
    if(t.hasClass('fixed')) return
    if(clickLock[i]) return
    clickLock[i] = true
    wrapper[i].get(0).style.setProperty('--card-y', wrapper[i].offset().top + parseFloat(getCSS(wrapper[i], 'padding-top')) - $(window).scrollTop())
    wrapper[i].get(0).style.setProperty('--card-x', ($(window).width() - containers[i].width())/2)
    containers[i].removeClass('fixed defocus')
    t.addClass('fixed')
    setTimeout(function(){ t.addClass('big') }, 10)
    $this.addClass('popup active')
    $('body').addClass('fixed')
    info[i].removeClass('showing')
    setTimeout(function(){
      clickLock[i] = false
    }, bigTransition+10)
  })
  
  wrapper[i].on('click', function(e){
    if($(e.target).closest('.e-con, .e-container').hasClass('mdw-card-effect')){ close.trigger('click') }
  })
  
  close.on('click', function(){
    if(clickLock[i]) return
    clickLock[i] = true
    containers[i].removeClass('big')
    $this.removeClass('popup')
    setTimeout(function(){
      containers[i].removeClass('fixed')
      $this.removeClass('active')
      $('body').removeClass('fixed')
      clickLock[i] = false
    }, bigTransition+10)
  })
})
})
}
</script>
اشتراک گذاری:
نویسنده این مطلب :
نیما حاجی زاده

نیما حاجی زاده

هرگز اون روز رو فراموش نمی کنم، روزی که متحیر از قدرت بی نظیر المنتور بودم. انقدر از این افزونه صفحه ساز خوشم اومد که تصمیم گرفتم به عنوان آچار فرانسه کارم قرارش بدم!