طراحی هدر عمودی چسبان با المنتور

24 خرداد 1403

اگه از طرح های تکراری خسته شدی، پیشنهاد میکنم حتما این هدر عمودی جذابو روی سایتت امتحان کنی💚 راستی فایل JSON المنتور هم پایین ویدئو برات گذاشتم که میتونی فقط با یک کلیک قالب آماده این هدر خاص رو تو سایتت نصب کنی😍👌 موفق باشی رفیق😉

کدهای CSS بخش اصلی:

selector {
  width: 250px;
  overflow: auto;
  position: fixed;
  transition: all .3s ease !important;
  overflow-x: hidden;
  z-index: 1;
  -ms-overflow-style: none;
}

selector::-webkit-scrollbar {
  display: none;
}


.sidebar-toggle{
  cursor: pointer;
  transition: all .3s ease;
}

body.opening selector{
  width: 80px !important;
}

selector.logo {
  transition: all 0.3s ease;
}

body.opening selector .logo {
  display: none
}

selector .sidebar-toggle:hover {
  transform: translateX(2px);
}

body.opening selector .sidebar-toggle {
  transform: rotate(180deg);
  margin-right: 7px
 
}

body.opening selector .sidebar-toggle:hover {
  transform: rotate(180deg) translateX(2px);
}

body.opening selector .elementor-icon-list-items li a {
  padding: 8px !important;
  height: 46px;
}

selector .elementor-widget-search-form form{
  position: relative;
}

selector .elementor-widget-search-form form:before{
  content: "";
  position: absolute;
  top: 0;
  left: 0;
  width: 100%;
  height: 100%;
  z-index: -1;
}

body.opening selector .elementor-widget-search-form form:before{
  z-index: 1;
}

body.opening selector .elementor-search-form__icon {
  padding-left: 11px !important;
}

selector .elementor-icon-list-text {
  transition: all 0.3s ease;
}

body.opening selector .elementor-icon-list-text {
  opacity: 0;
  font-size: 0px;
}

selector .user {
  transition: all 0.3s ease;
  width: 100%;
}

body.opening selector .user {
  padding: 10px;
}

body.opening selector .user img {
  transition: all 0.3s ease;
}

body.opening selector .nome {
  display: none;
  transition: all .3s ease;
  margin-left: 0px !important;
}

header + *,
[data-elementor-type="header"] + *,
footer,
[data-elementor-type="footer"]{
  margin-right: 250px;
  transition: all 0.3s ease !important;
}

body.opening header + *,
body.opening [data-elementor-type="header"] + *,
body.opening footer,
body.opening [data-elementor-type="footer"]{
  margin-right: 80px;
}

@media (max-width: 1024px){
  header + *,
  [data-elementor-type="header"] + *,
  footer,
  [data-elementor-type="footer"]{
    margin-left: var(--narrow-width);
    transform: translateX(calc(var(--width) - var(--narrow-width)));
    transition: all 0.3s ease !important;
  }
  
  body.opening header + *,
  body.opening [data-elementor-type="header"] + *,
  body.opening footer,
  body.opening [data-elementor-type="footer"]{
    transform: translateX(0);
    transition: all 0.3s ease !important;
  }
  
  html, body{
    overflow-x: hidden;
  }

}


@media (max-width: 767px){
  
selector {
 height: 100%!important;
}
    
  
  body.left selector{
    transform: translateX(calc(1*var(--width)));  
  }
  
  header + *,
  [data-elementor-type="header"] + *,
  footer,
  [data-elementor-type="footer"]{
    margin-right: 0;
    transform: translateX(-250px);
    transition: all 0.3s ease !important;
  }
  
  body.left header + *,
  body.left [data-elementor-type="header"] + *,
  body.left footer,
  body.left [data-elementor-type="footer"]{
    transform: translateX(0);
  }
}کدهای CSS فرم جستجو:

selector{
    outline: none !important;
}

کدهای CSS لیست آیکن:

selector .elementor-icon-list-item a {
   padding: 12px 12px !important;
   border-radius: 8px;
   transition: all .3s ease;
 }
 
 selector .elementor-icon-list-item:hover a {
   background: #1F3027;
 }

selector .elementor-icon-list-item:hover span,
 selector .elementor-icon-list-item:hover span i{
   color: #0BBC5C;
 }
 
  selector .elementor-icon-list-item.active a{
    background: #0BBC5C;
  }
  
  selector .elementor-icon-list-item.active span,
 selector .elementor-icon-list-item.active span i{
    color: #fff;
 }

 selector a:focus{
   outline: none;
 }


/*MOBILE*/

@media screen and (max-width: 767px){

selector .elementor-icon-list-item a {
   padding: 8px 7px !important;
 }
}

کدهای JS ویجت HTML:

<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.0.min.js"></script>
<script>

var $ = jQuery,
  clickLock = false

$(document).ready(function(){
  $('.sidebar-toggle').on('click', function(){
    if( $(window).width() < 768 ){
      $('body').toggleClass('left')
    } else {
      if( $('body').hasClass('open') ){
        $('body').removeClass('open')
        setTimeout(function(){
        $('body').removeClass('opening')
        },300) 
      }else{
        $('body').addClass('opening')
        setTimeout(function(){
        $('body').addClass('open')    
        },300)
      }
    }
  })
  
  $('.navigation .elementor-icon-list-item').on('click', function(){
    $('.navigation .elementor-icon-list-item').removeClass('active')
    $(this).addClass('active')
    clickLock = true
    setTimeout(function(){
      clickLock = false
    },500)
    $('body').toggleClass('left')
  })

})

$(window).on('load resize', function(){
  if( $(window).width() < 768 ){
    $('body').removeClass('open opening')
    $('body').addClass('left')
  }else if( $(window).width() < 1025 ){
    $('body').addClass('open opening')
  }else{
    $('body').removeClass('open opening')
  }
})

var hash = true

$(window).on('load', function(){
  
  if ( $(window).width() >= 768 ) {
    $('body').addClass('open')
    $('body').addClass('opening')
  }
  
  $('.elementor-icon-list-item a').each(function(){
    if( $(this).attr('href') == location.protocol+'//'+location.host+location.pathname ){
      hash = false
      $(this).parent().addClass('active')
    }
  })
})

$(window).on('load scroll', function(){
  
  if( !hash || clickLock ) return
  
  var ids = [],
    id
  
  $('.elementor-top-section').each(function(){
    if($(window).scrollTop() + $(window).height() - 350 > $(this).offset().top){
      ids.push($(this).attr('id'))
    }
  })
  
  ids = ids.filter(element => {
   return element !== undefined
  })
  
  id = ids[ids.length - 1]
  
  $('.elementor-icon-list-item').removeClass('active')
  $('[href="#'+id+'"]').parent().addClass('active')
})

$('body').on('click', function(e){
  
if(!$(e.target).closest('.elementor-location-header').length && !$(e.target).hasClass('elementor-location-header') ){
  
  if( $(window).width() < 768 ){
    $('body').addClass('left')
  }else if( $(window).width() < 1025 ){
    $('body').addClass('open opening')
  }
}
  
})
</script>
اشتراک گذاری:
نویسنده این مطلب :
نیما حاجی زاده

نیما حاجی زاده

هرگز اون روز رو فراموش نمی کنم، روزی که متحیر از قدرت بی نظیر المنتور بودم. انقدر از این افزونه صفحه ساز خوشم اومد که تصمیم گرفتم به عنوان آچار فرانسه کارم قرارش بدم!